Η Συντονιστική Επιτροπή:

1) Είναι το ανώτατο συλλογικό καθοδηγητικό όργανο της Νέας Εκπροσώπησης.

2) Συγκροτείται πριν από την έναρξη κάθε δικαστικού έτους, με ετήσια θητεία, και είναι αρμόδια για όλα τα θέματα που σχετίζονται με:
α) την άσκηση της Δικηγορίας,
β) την υποστήριξη των Δικηγόρων και των Ασκούμενων Δικηγόρων,
γ) την απονομή της Δικαιοσύνης, και
δ) τη λειτουργία του Δικηγορικού Συλλόγου.

Οι Υπεύθυνοι των Τομέων είναι ατομικά υπεύθυνοι:
α) για την οργάνωση και στελέχωση κάθε Τομέα,
β) για τη διαμόρφωση και εισήγηση των θέσεων και δράσεων στο πεδίο ευθύνης του καθενός.

 

Συντονιστική Επιτροπή
(για το δικαστικό έτος 2022 – 2023)

 

Πρόεδρος

Αλέξανδρος Μαντζούτσος

 


Αναπληρωτής Πρόεδρος,
αρμόδιος για το συντονισμό και την εποπτεία των Τομέων της Συντονιστικής Επιτροπής

Σωτήριος Διαμαντόπουλος

 

Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας

Βενιαμίν (Μπέντζι) Μπατής

 

Υπεύθυνος Εντύπων & Ηλεκτρονικών Εκδόσεων

Νικόλαος Μάλαμας

 

Α) ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

 

Τομέας Εξυπηρέτησης Δικηγόρων – Δικηγορικής Καθημερινότητας

Υπεύθυνη: Μαρία Αγγελή

 

Τομέας Επιμόρφωσης Δικηγόρων & Δια Βίου Εκπαίδευσης

Υπεύθυνος: Παντελεήμων (Παντελής) Στεργιάννης

 

Τομέας Δικηγορικών Αμοιβών & Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

Υπεύθυνος: Δημήτριος Γεωργαντέλλης – Λαγουμίδης

 

Τομέας Νομικής Βοήθειας

Υπεύθυνη: Ναταλία Λιαροπούλου

 

Τομέας Σωματείων (Σύσταση – Αρχαιρεσίες – Αθλητικά
Σωματεία – Συνδικαλιστικές Οργανώσεις)

Υπεύθυνος: Χρήστος Γκιντώνης

 

Τομέας Εξυπηρέτησης ενώπιον Υποθηκοφυλακείων – Κτηματολογικών Γραφείων & Διοικητικών Υπηρεσιών

Υπεύθυνος: Ιωάννης Κουσουλός

 

Τομέας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

Υπεύθυνη: Σοφία Γώγου

 

Τομέας Αλλοδαπών & Μετανάστευσης – Προσφυγικού & Μεταναστευτικού Δικαίου (Υπηρεσίες, Νομοθεσία, ΜΚΟ & Δικηγορική Πρακτική)

Υπεύθυνη: Ελένη Παλιούρα

 

Β) ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

 

Τομέας Νέων & Ασκούμενων Δικηγόρων

Υπεύθυνος: Γεώργιος Δήμαρχος

 

Τομέας Εμμίσθων Δικηγόρων

Υπεύθυνη: Ανδριανή (Αριάννα) Κοντοδήμα – Ραυτογιάννη

 

Τομέας Εποπτείας Συνθηκών Απασχόλησης των Συνεργατών
Δικηγόρων – Ίσης Μεταχείρισης – Καταπολέμησης των Διακρίσεων

Υπεύθυνος: Αντώνιος Μαγκίνας

 

Τομέας Ισότητας των Φύλων & Οικογενειακής Υποστήριξης

Υπεύθυνη: Κωνσταντίνα Λιούτα

 

Τομέας Συναδέλφων ΑμεΑ

Υπεύθυνη: Αμαλία Γραμματικού

 

Τομέας Αποφοίτων Νομικών Σχολών Εξωτερικού

Υπεύθυνη: Άννα Μπέη

 

Γ) ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

Τομέας Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης

Υπεύθυνος: Σπυρίδων Αδάμ

 

Τομέας Εφετείου Αθηνών – Αρείου Πάγου

Υπεύθυνη: Χριστιάννα Νακέλλη

 

Τομέας Πρωτοδικείου Αθηνών

Υπεύθυνος: Ιωάννης Μιχαλίτσης

 

Τομέας Ειρηνοδικείου Αθηνών

Υπεύθυνος: Ευάγγελος Μιλιλής

 

Τομέας Ποινικών Δικαστηρίων

Υπεύθυνος: Ιωάννης Αραβαντινός

 

Τομέας Διοικητικών Δικαστηρίων

Υπεύθυνος: Γεώργιος Αργυρόπουλος

 

Δ) ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Τομέας Λειτουργίας Υπηρεσιών Δικηγορικού Συλλόγου

Υπεύθυνος: Μαρτίνος – Δημήτριος Κουκουβίκης

 

Τομέας Ψηφιοποίησης Υπηρεσιών Δικηγορικού Συλλόγου – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημόσιας Διοίκησης

Υπεύθυνος: Γεώργιος Τρίγγας

 

Τομέας Διασύνδεσης Νομικών Σχολών & Δικηγορικού Συλλόγου

Υπεύθυνος: Ηλίας – Παναγιώτης Κρανιάς

 

Τομέας Παρακολούθησης Νομοθετικού Έργου

Υπεύθυνη: Ελένη Τζούλια

 

Τομέας Προαγωγής Αθλητικού Πνεύματος – Αθλητικών Ομάδων
του Δικηγορικού Συλλόγου

Υπεύθυνος: Διονύσιος – Ευγένιος (Διογένης) Πανάγαρης