Παντελεήμων (Παντελής) Στεργιάννης

Υπεύθυνος Τομέα Επιμόρφωσης Δικηγόρων & Δια Βίου Εκπαίδευσης

Είμαι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, Α΄ Αναπληρωματικός Σύμβουλος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών.

Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή Αθηνών (2014). Μετά τη θητεία μου ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός έλαβα ΜΔΕ στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Leiden) και στις Διεθνείς Σχέσεις (Lyon III, 2017).

Ασχολούμαι με το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο σε ερευνητικό επίπεδο, έχω αρθρογραφήσει στο περιοδικό του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Άμυνας, ενώ έχω λάβει χρηματικό Βραβείο και έπαινο από το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών «Καθηγητού Ηλ. Κρίσπη & Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη», με θέμα εργασίας: «Χρέος, Προγράμματα Λιτότητας και Κοινωνικά Δικαιώματα. Η αντιμετώπισή τους σε Διεθνές Επίπεδο» (Μάιος 2018).

Γνωρίζω Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και έχω βασικές γνώσεις Τουρκικών.

Είμαι Δικηγόρος από το 2016 και ασχολούμαι κυρίως με Αστικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Αναγκαστική Εκτέλεση, καθώς και με αγοραπωλησίες ακινήτων.

Όντας στο μεταίχμιο της ανεξαρτητοποίησης σε επαγγελματικό επίπεδο, γνωρίζω από πρώτο χέρι τις αγωνίες τόσο των νέων δικηγόρων – εσωτερικών συνεργατών όσο και των νέων δικηγόρων που προσπαθούν μέσα υπό δυσμενείς συνθήκες να ξεκινήσουν κάτι δικό τους.