Ποιοι Είμαστε

Είμαστε συνδυασμός υποψηφίων, όπως ορίζει ο Κώδικας Δικηγόρων, για την εκλογή του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Το όνομα του συνδυασμού μας αποτυπώνει ακριβώς την πρωτοβουλία μας για μια «ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ» και το όραμά μας για ένα Σύλλογο που θα στέκεται «ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ».

Δεν είμαστε συνδικαλιστική παράταξη.

Οι θέσεις και οι δράσεις μας δεν καθορίζονται ούτε περιορίζονται από πολιτικές, κομματικές ή ιδεολογικές εμμονές ή σκοπιμότητες, αλλά αντιθέτως διαμορφώνονται και εξελίσσονται σε βάθος χρόνου μέσα από το διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους.

Φιλοδοξία μας είναι να εκφράσουμε το σύνολο του δικηγορικού σώματος, γι’ αυτό είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως προέλευσης με τους οποίους μπορούμε να συζητάμε και να καταλήγουμε σε κοινά αποδεκτές λύσεις.

Δεν διαχωρίζουμε τους δικηγόρους.

Πιστεύουμε στην ισότιμη εκπροσώπηση όλων των επιμέρους κατηγοριών συναδέλφων, με προτεραιότητα στους πιο αδύναμους και ειδική μέριμνα για τη μητέρα και τον πατέρα δικηγόρο, το συνάδελφο με ειδικές ανάγκες, το νέο και ασκούμενο δικηγόρο, τον άμισθο δικηγόρο και τον έμμισθο – συνεργάτη δικηγόρο.

Δεν μας ενδιαφέρει η επιδίωξη οποιουδήποτε ατομικού οφέλους.

Σε αντίθεση με τις παρατάξεις, που συχνά χαρακτηρίζονται από εσωτερικές διαμάχες ως αποτέλεσμα προσωπικών ανταγωνισμών, η Νέα Εκπροσώπηση λειτουργεί με υποδειγματική ενότητα, συλλογικότητα και σεβασμό στη διαφορετική άποψη, καθώς η συμμετοχή όλων μας στην κοινή προσπάθεια γίνεται αποκλειστικά με γνώμονα την αποκατάσταση του κύρους του δικηγορικού λειτουργήματος και την επίλυση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων που μας απασχολούν.

Πιστεύουμε στη διεκδίκηση των αιτημάτων μας με το κύρος και τη δύναμη του Συλλόγου, σε συνεργασία και με τους άλλους επιστημονικούς φορείς, αλλά όχι με αυτοκαταστροφικές αποχές.

Πιστεύουμε στις θεσμικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων και τις παραδόσεις του δικηγορικού λειτουργήματος, για την εμβάθυνση του Κράτους Δικαίου, την Ισότητα των Πολιτών, την απάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων και τη στήριξη των πιο αδύναμων, αλλά όχι στην ενασχόληση με μικροπολιτικά ή άλλα άσχετα με τη Δικηγορία και τη Δικαιοσύνη ζητήματα.

Δεν επιζητούμε ούτε αποδεχόμαστε τη στήριξη οποιουδήποτε κόμματος, γιατί πιστεύουμε ότι η θέση των πολιτικών κομμάτων είναι στη Βουλή των Ελλήνων και όχι στους Συλλόγους.

Εδώ είμαστε συνάδελφοι μεταξύ συναδέλφων.

Στις αρχαιρεσίες της 28 ης & 29 ης Νοεμβρίου 2021 ψηφίζουμε για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας ως επαγγελματικός – επιστημονικός κλάδος.

Γι’ αυτό ψηφίζουμε δικηγορικά και όχι κομματικά!

Νέα Εκπροσώπηση – Έμπρακτα δίπλα στο Δικηγόρο
#ne2021 #alexandrosmantzoutsos