Νομικά Βοηθήματα

Για την υποβοήθηση του έργου του Δικηγόρου και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής καθημερινότητας, την τελευταία πενταετία επιμελήθηκα ή συμμετείχα στην επιμέλεια των παρακάτω βοηθημάτων, τα οποία διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν προς κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο.

Αλέξανδρος Μαντζούτσος

 

Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος (Σεπτέμβριος 2022)
Ποινικός Κώδικας: Τριπλός συγκριτικός πίνακας διατάξεων (ΠΔ 283/1985, Ν. 4619/2019, Ν. 4855/2021)
Πρακτικός Οδηγός Δικηγορικών Αμοιβών (2021)
Οι Προθεσμίες στην Πολιτική, Ποινική και Διοικητική Δίκη [Πίνακες] (Γ΄ Έκδοση 2021)
Οι Πρόσφατες αλλαγές στον ΠΚ - Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων (2021)
Οι Πρόσφατες αλλαγές στον ΚΠοινΔ - Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων (2021)
Οι Πρόσφατες Αλλαγές στον ΚΠολΔ - Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων (2021)
Το Νέο Νομικό Πλαίσιο της Συνεπιμέλειας στην Πράξη (2021)
Υποδείγματα Εκούσιας Δικαιοδοσίας (2021)
Το Νέο Οικογενειακό Δίκαιο - Πρακτικά Σεμιναρίου & Συγκριτικός Πίνακας (2021)
Θέματα Εξετάσεων - Ενδεικτικές Απαντήσεις Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων (ΙΑ’ Έκδοση 2020)
Ο Νέος ΚΠοινΔ - Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων (Δ' Αναθεώρηση 2020)
Κώδικας Δικονομίας Ελεγκτικού Συνεδρίου (2020)
Οδηγός GDPR και Συμμόρφωση Δικηγόρων (2019)
Οδηγός Εκπιπτόμενων Δικηγορικών Δαπανών (2019)
Οδηγός για τα Δικαιώματα του Δικηγόρου (2017)
Οδηγός για την Κατάθεση Προσφυγής στο ΕΔΔΑ (Β' Έκδοση 2016)