Νικόλαος Μάλαμας

Υπεύθυνος Εντύπων & Ηλεκτρονικών Εκδόσεων

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1994. Αποφοίτησα από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή το 2012, πρωτεύσας και αριστεύσας, με βαθμό 19 8/10.

Εισήχθην εκ των πρώτων στη Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. και ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές το 2017, με βαθμό 9,43/10. Πραγματοποίησα τη δικηγορική μου άσκηση στη Νομική Υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ακολούθησα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. «Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο», από το οποίο αποφοίτησα το 2021, με βαθμό 9,87/10, έχοντας εκπονήσει Διπλωματική Εργασία με θέμα: «Ανεξαρτησία και Λογοδοσία Κεντρικών Τραπεζών».

Σήμερα είμαι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και Υποψήφιος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.. Στο πλαίσιο αυτό, έχω λάβει ανταποδοτική υποτροφία για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στη Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α..

Είμαι συγγραφέας του βιβλίου «Βασικό Εγχειρίδιο Κεντρικής Τραπεζικής», εκδόσεων Νομικής Βιβλιοθήκης, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022.

Από το 2015 διατελώ Αρχισυντάκτης του Ανεξάρτητου Φοιτητικού Περιοδικού «Νομικός Παλμός», επισήμως Αναγνωρισμένου από τη Σύγκλητο του Ε.Κ.Π.Α.. Στο πλαίσιο αυτό, αρθρογραφώ τακτικά και διοργανώνω εκδηλώσεις και ημερίδες πολιτικού και νομικού περιεχομένου με τη συμμετοχή επιφανών εκπροσώπων της ζωής της χώρας.

Έχω συμμετάσχει και παρακολουθήσει επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις σχετικά με το δίκαιο, τα δικαιώματα και την πολιτική, ενώ έχω πραγματοποιήσει και εξάμηνη πρακτική άσκηση στη Βουλή των Ελλήνων στη Γενική Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου.

Ομιλώ γερμανικά και αγγλικά.