Γεώργιος Αργυρόπουλος

Υπεύθυνος Τομέα Διοικητικών Δικαστηρίων

Είμαι δικηγόρος, υποψήφιος Δρ. Νομικής, π. Μέλος ΔΣ (2017-2019, 2019-2022), Γενικός Γραμματέας (2018-2019) και Αντιπρόεδρος (2019-2020) της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ).

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 έχω αναλάβει καθήκοντα αντιδημάρχου στον Τομέα των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου και αποτελεί πρόκληση για εμένα η εφαρμογή του διοικητικού και εν γένει του δημοσίου δικαίου σε έναν μεγάλο θεσμικό φορέα και ΝΠΔΔ, όπως είναι ο Δήμος και μάλιστα με την μορφή της πρακτικής της καθημερινότητας.

Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2012), όπου έλαβα και το ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (2014).

Παρακολούθησα το Πρόγραμμα «Introduction to Key Constitutional Concepts and Supreme Court Cases» του Πανεπιστημίου της Pennsylvania (2014).

Ακολούθως, έλαβα το ΜΔΕ «Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική – Έδρα Jean Monnet» του Παντείου Πανεπιστημίου (2017).

Εκπονώ τη διδακτορική μου διατριβή στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών (2016 – σήμερα).

Γνωρίζω Αγγλικά, Ισπανικά και Ρωσικά.

Έκανα την άσκησή μου σε δύο δικηγορικά γραφεία και μέρος αυτής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (2012-2014).

Ασκώ μάχιμη δικηγορία στους τομείς του Αστικού, Ποινικού και Διοικητικού Δικαίου, Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων, Δικαίου Προσωπικών Δεδομένων και Νέων Τεχνολογιών καθώς και του Εργατικού Δίκαιου (2015 – σήμερα).

Έχω συμμετάσχει στην επιμέλεια των παρακάτω βοηθημάτων για τον ασκούμενο και το νέο δικηγόρο (διατίθενται ελεύθερα):

  • Οι Πρόσφατες Αλλαγές στον ΚΠολΔ: Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων
  • Οδηγός για την Κατάθεση Προσφυγής στο ΕΔΔΑ
  • Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος
  • Θέματα Εξετάσεων Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων 2011-2018

Είμαι ιδρυτής – διαχειριστής της νομικής ιστοσελίδας Curia.gr .

Είμαι Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος.