ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΑ


Αλέξανδρος Μαντζούτσος

Είμαι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Δρ. Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή Αθηνών (2005), έλαβα ΜΔΕ στο Δημόσιο Δίκαιο (ΕΚΠΑ, 2007) και στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο (Bordeaux IV, 2008) καθώς και διδακτορικό δίπλωμα στο Δημόσιο Δίκαιο (ΕΚΠΑ, 2014).

Διετέλεσα επισκέπτης ερευνητής στη Νομική Σχολή του Harvard (2009). Έχω συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα στην Ινδία (2006) και τη Χιλή (2007).

Έχω δημοσιεύσει δύο μονογραφίες (Ισότητα και Εκπαίδευση: Το Δικαίωμα Ίσης Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2008, Πολιτικά Δικαιώματα και Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΙΜΔΑ – Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2009) και πλήθος επιστημονικών άρθρων σε ελληνικά και ξένα νομικά περιοδικά.

Γνωρίζω Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Εβραϊκά, Ιταλικά και Ισπανικά.

Παράλληλα με την άσκηση δικηγορίας σε όλο το φάσμα του δημοσίου δικαίου (2005-σήμερα), εργάστηκα ως συνεργάτης του Γραφείου Τύπου του ΔΣΑ (2011-2014, με εξαίρεση την περίοδο 9/2011-5/2012 που υπηρέτησα τη θητεία μου στο Στρατό Ξηράς), ως νομικός σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (2014-2015) και ως επιστημονικός συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων για την υποβοήθηση του κοινοβουλευτικού έργου (2018-2021).

Δημιούργησα την ιστοσελίδα της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (www.eanda.gr), της οποίας υπήρξα γενικός διαχειριστής (2006-2012).

Διετέλεσα Πρόεδρος της ΕΑΝΔΑ (2015-2016), θέση από την οποία υπέβαλα την παραίτησή μου, ως έσχατο μέσο διαμαρτυρίας ενάντια στην καταστροφική για την πλειοψηφία των συναδέλφων συνέχιση της πολύμηνης αποχής ακόμα και μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου.

Έκτοτε η ηγεσία του δικηγορικού σώματος άλλαξε στάση και σταμάτησε τις ανούσιες, συμβολικές, διαρκείς, επαναλαμβανόμενες αποχές, που είχαν δυσανάλογες επιπτώσεις στο μαχόμενο δικηγόρο, χωρίς καμία προοπτική επιτυχίας.

Στις αρχαιρεσίες του 2017 εξελέγην πρώτος σε ψήφους Σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Στο πλαίσιο του ΔΣ του ΔΣΑ προσπάθησα να έχω διαρκή παρουσία σε όλα τα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους.

Επιπλέον, συμμετείχα ενεργά στην Επιτροπή Τηλεματικής, στην Επιτροπή Δημιουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θέμιδα» και στην Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής των Συναδέλφων Μονογονεϊκών Οικογενειών.

Διετέλεσα Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων (Α΄ 2019 & Α΄ 2022).

Για την υποβοήθηση του έργου του Δικηγόρου και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής καθημερινότητας, την τελευταία δεκαετία επιμελήθηκα ή συμμετείχα στην επιμέλεια των παρακάτω βοηθημάτων, τα οποία διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν προς κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο:

 • Οι Προθεσμίες στην Πολιτική, Ποινική και Διοικητική Δίκη (ΚΠολΔ, ΚΠΔ, ΠΔ 18/1989, ΚΔΔ)
 • Οι Πρόσφατες Αλλαγές στον ΚΠολΔ: Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων
 • Οι Πρόσφατες Αλλαγές στον ΠΚ: Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων
 • Οι Πρόσφατες Αλλαγές στον ΚΠοινΔ: Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων
 • Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας: Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων
 • Το νέο Οικογενειακό Δίκαιο: Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων
 • Οδηγός για την Κατάθεση Προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • Θέματα Εξετάσεων – Ενδεικτικές Απαντήσεις Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων
 • Οδηγός για τα Δικαιώματα του Δικηγόρου
 • Κώδικας Δικονομίας Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ν. 4700/2020)
 • Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος

Την τελευταία πενταετία διοργανώνω:

 • α) δωρεάν εντατικά σεμινάρια ασκουμένων δικηγόρων, σε κάθε εξεταστική περίοδο, για την προετοιμασία των νέων συναδέλφων που συμμετέχουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό, και
 • β) δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για την κατάρτιση των δικηγόρων σε εξειδικευμένα νομικά αντικείμενα, ιδίως όταν επέρχονται σημαντικές νομοθετικές αλλαγές.

Συμμετέχω στη διοργάνωση σε ετήσια βάση του Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Χορού Δικηγόρων, για την ενίσχυση φιλανθρωπικών οργανισμών που παρέχουν στήριξη και φροντίδα σε παιδιά που έχουν ανάγκη ή βρίσκονται σε κίνδυνο.

Προτεραιότητές μου στην ενασχόληση με τα κοινά του Συλλόγου μας είναι:

 • Η συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Συλλόγου, σε συνδυασμό με τη δραστική μείωση των μη αναγκαίων λειτουργικών δαπανών του, ώστε να μειωθούν αντιστοίχως και οι υποχρεώσεις των συναδέλφων προς το Σύλλογο.
 • Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σε όλες τις διαδικασίες, με παράλληλη αναβάθμιση της ΤΝΠ «Ισοκράτης», ώστε κανένας συνάδελφος να μην αναγκάζεται να πληρώνει συνδρομές σε ιδιωτικές βάσεις δεδομένων.
 • Η πλήρης αναμόρφωση των δικαστικών κτηρίων και υποδομών στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, ώστε να μπορούμε να ασκούμε τα καθήκοντά μας με αξιοπρέπεια.
 • Ο εξορθολογισμός του ασφαλιστικού – φορολογικού συστήματος, με ανάληψη πρωτοβουλιών από κοινού με όλους τους κλάδους επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών της Χώρας.
 • Η ειδική μέριμνα για τη μητέρα και τον πατέρα δικηγόρο, το συνάδελφο με ειδικές ανάγκες, το νέο και ασκούμενο δικηγόρο, τον άμισθο δικηγόρο και τον έμμισθο – συνεργάτη δικηγόρο.
 • Η ανάδειξη μιας Νέας Εκπροσώπησης, αντάξιας του επιστημονικού επιπέδου και της ιστορίας του δικηγορικού σώματος, για την αποκατάσταση του θεσμικού, επαγγελματικού και κοινωνικού κύρους του Δικηγόρου.

Επιζητώ τη διαρκή επικοινωνία με τους συναδέλφους, με την πεποίθηση ότι η εκπροσώπηση είναι μια διαρκής διαδικασία, η οποία δεν περιορίζεται στις συνεδριάσεις του ΔΣ. Ο Σύλλογος ανήκει στα μέλη του. Η συμμετοχή όλων των συναδέλφων είναι απαραίτητη στην ανάδειξη των προβλημάτων, αλλά και στην αναζήτηση λύσεων.

Δείτε τους υποψηφίους