Ποινικός Κώδικας: Τριπλός συγκριτικός πίνακας διατάξεων (ΠΔ 283/1985, Ν. 4619/2019, Ν. 4855/2021)

Η σύνταξη του παρόντος τριπλού συγκριτικού πίνακα τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα είναι ένα έργο επίπονο και απαιτητικό, γι΄αυτό και αξίζει ένας πραγματικός έπαινος στους συντάκτες του, τους Συναδέλφους κ. Γιώργο Δήμαρχο, κ. Αντώνη Μαγκίνα, κ. Παντελή Στεργιάννη.

Είναι ένα έργο, που συγκεντρώνει τις τροποποιηθείσες διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα, όπως αυτές θεσπίσθηκαν με το Ν. 4619/2019, αλλά και με το Ν. 4855/2021, με την ενημέρωση και του Ν. 4908/2022, επομένως αποτελεί ό,τι πιο επίκαιρο μπορεί να έχει κανείς ανά χείρας, ώστε να χρησιμεύει στην πληρότητα της επιστημονικής του ενημέρωσης, αλλά και την καθημερινή άσκηση του λειτουργήματος.

Είναι αλήθεια, ότι ο νομοθέτης έχει προβεί κατά την τελευταία τριετία σε τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα τέτοιας ευρύτητας, που κάποιες φορές απαιτείται ακόμη και για τον πιο έμπειρο συνάδελφο να ανατρέξει στο νόμο για να βεβαιωθεί de lege lata ως προς την εκάστοτε υπόθεση που έχει να αντιμετωπίσει.

Αυτό το έργο του τριπλού συγκριτικού πίνακα χαρακτηρίζεται από επιμελή παράθεση των διατάξεων, όπως αυτές είχαν με τον Ποινικό Κώδικα του Ν. 4619/2019, και τροποποιήθηκαν με τους μεταγενέστερους νόμους (Ν. 4855/2021, Ν. 4908/2022): Επισκοπούνται και παρατίθενται μεταξύ άλλων ουσιώδεις τροποποιήσεις σε διατάξεις για την αναστολή εκτέλεσης της ποινής, την υφ΄όρον απόλυση, την κοινωφελή εργασία, επιμέτρηση συνολικής ποινής, αλλά και σημαντικές διατάξεις του ειδικού μέρους, όπως την εγκληματική οργάνωση, την διασπορά ψευδών ειδήσεων, την πλαστογραφία, απάτη, απιστία, τον εμπρησμό, την παραβίαση μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας κ.ά.

Για το έργο αυτό των συντακτών του τριπλού συγκριτικού πίνακα του Ποινικού Κώδικα εκφράζω τα συγχαρητήριά μου, και την ευχή να συνεχίσουν με την ίδια δύναμη και αγωνιστικότητα να συμμετέχουν στον επιστημονικό διάλογο.

Τέλος, τους εύχομαι καλή επιτυχία στις επερχόμενες αρχαιρεσίες της Ε.Α.Ν.Δ.Α. και σε όλη τη σταδιοδρομία τους.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2022

Θέμης Σοφός
Δ.Ν. – Δικηγόρος, Γενικός Γραμματέας Ινστιτούτου
Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, τ. Αντιπρόεδρος ΔΣΑ