Ασκούμενοι Δικηγόροι | Εντατικά Σεμινάρια Διαγωνισμού A΄ 2022

Όπως σε κάθε εξεταστική περίοδο, διοργανώνουμε και φέτος ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δωρεάν εντατικών σεμιναρίων για τους Ασκούμενους Δικηγόρους που συμμετέχουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό, από 3/3/2022 έως 15/3/2022, στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Ενόψει της προσωρινής αλλαγής του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού -η οποία λόγω της πανδημίας θα επεκταθεί και για το τρέχον έτος- τα σεμινάρια αυτά θα επικεντρωθούν στην επίλυση ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ υπό μορφή ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ.

Δεδομένης της κατάστασης, θα γίνουν και αυτή τη φορά αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, με απευθείας μετάδοση / τηλεδιάσκεψη.

Εγγραφές – δηλώσεις συμμετοχής:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jnO6OlW2RSW8mppAyWgB4Q

*** ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ***

1) Πέμπτη 3/3, ώρες 18:00 – 22:00: «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Εισηγητές:

– ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος – Υποψήφιος Δρ. Δημοσίου Δικαίου, Σύμβουλος – τ. Αντιπρόεδρος ΕΑΝΔΑ
– ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος – LLM, Σύμβουλος ΔΣΑ
– ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ, Δικηγόρος – Δ.Ν., Σύμβουλος ΔΣΑ, π. Πρόεδρος ΕΑΝΔΑ, π. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων

Συντονιστής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΓΚΙΝΑΣ, Δικηγόρος – MSc, LLM

2) Τρίτη 8/3, ώρες 18:00 – 21:00: «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Εισηγητής: ΘΕΜΗΣ ΣΟΦΟΣ, Δ.Ν. – Δικηγόρος, Γ.Γ. Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, τ. Αντιπρόεδρος ΔΣΑ

Συντονιστής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ, Δικηγόρος

3) Τετάρτη 9/3, ώρες 18:00 – 22:00: «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ)»

Εισηγήτρια: ΜΑΡΙΑ ΚΙΛΤΕΝΗ, Δρ. Νομικής, Εφοριακός

Συντονιστής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ, Δικηγόρος – LLM, DPO

4) Πέμπτη 10/3, ώρες 18:00 – 21:00: «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Εισηγητής: ΘΕΜΗΣ ΣΟΦΟΣ, Δ.Ν. – Δικηγόρος, Γ.Γ. Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, τ. Αντιπρόεδρος ΔΣΑ

Συντονιστής: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ, Δικηγόρος MSc – Νομικός Σύμβουλος

5) Παρασκευή 11/3, ώρες 18:00 – 22:00: «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Εισηγητές:

– ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ, Δικηγόρος, Σύμβουλος – τ. Γενική Γραμματέας ΕΑΝΔΑ
– ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜ, Δικηγόρος – LLM

Συντονιστής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΓΚΙΝΑΣ, Δικηγόρος – MSc, LLM

6) Δευτέρα 14/3, ώρες 18:00 – 21:00: «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ & ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ»

Εισηγητές:

– ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος – LLM, Σύμβουλος ΔΣΑ
– ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ, Δικηγόρος – ΔΝ, Σύμβουλος ΔΣΑ, π. Πρόεδρος ΕΑΝΔΑ, π. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων

Συντονιστής: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος – LLM

7) Τρίτη 15/3, ώρες 18:00 – 21:00: «ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Εισηγητής: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ, Δικηγόρος, Δρ. Πολιτικής Δικονομίας ΑΠΘ, Ειδικός Επιστήμονας ΔΠΘ

Συντονιστής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ, Δικηγόρος

*** Το πρόγραμμα υπόκειται σε προσθήκες / αλλαγές, ανάλογα με τα αιτήματα και τις ανάγκες των υποψηφίων. ***

Για όλες τις λεπτομέρειες θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ (6980385231)
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΓΚΙΝΑΣ (6978097023)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ (6934327830)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ (6970086361)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ (6975762966)
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ (6937165894)

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ