Εισήγηση προς το ΔΣ του ΔΣΑ – Αίτημα προφορικής διεξαγωγής του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων και για το έτος 2022

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΑ

Αθήνα, 04.02.2022

Θέμα: Αίτημα προφορικής διεξαγωγής του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων και για το έτος 2022.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 235 (Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων) του Ν. 4798/2021 (Α΄ 68):

«Ο διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων Α’ και Β’ εξεταστικής περιόδου 2021 δύναται, κατ’ εξαίρεση, να διενεργηθεί είτε προφορικά είτε γραπτά, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα και περιορισμοί. Ο ως άνω διαγωνισμός δύναται να διενεργηθεί και εξ αποστάσεως μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται η ταυτοποίηση/πιστοποίηση των υποψηφίων και η δυνατότητα επιτήρησής τους.

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, καθορίζονται ο ακριβής χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα, για τη διενέργεια του διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση των άρθρων 18 επ. του Κώδικα Δικηγόρων.»

Η ως άνω έκτακτη ρύθμιση κατέστη αναγκαία καθώς λόγω των τότε υφιστάμενων επιδημιολογικών συνθηκών αφενός αναβλήθηκε μια φορά η διεξαγωγή του διαγωνισμού κατά την Α’ Εξεταστική Περίοδο 2021 και αφετέρου υπήρχε κίνδυνος εκ νέου αναβολής του διαγωνισμού, σε περίπτωση γραπτών εξετάσεων, λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας μεγάλου αριθμού υποψηφίων.

Οι λόγοι που επέβαλαν τη θέσπιση της ως άνω ρύθμισης για το έτος 2021 παραμένουν και σήμερα, καθώς σε περίπτωση γραπτών εξετάσεων, η άσχημη επιδημιολογική εικόνα της χώρας, και μάλιστα με πολύ αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με πέρσι, θέτει σε άμεσο κίνδυνο τους εκατοντάδες υποψηφίους δικηγόρους και, κατ’ επέκταση, τους οικείους τους και όλους όσοι έρχονται σε επαφή.

Σημειωτέον δε ότι, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις και πολλών από τους ίδιους τους υποψηφίους, τόσο κατά την Α’ όσο και κατά τη Β’ εξεταστική περίοδο 2021:

α) η διαδικασία κύλησε απολύτως ομαλά,

β) δεν διαπιστώθηκε ούτε ένα κρούσμα COVID-19,

γ) αποφεύχθηκε συνολικά η ταλαιπωρία των υποψηφίων που είχε παρατηρηθεί σχεδόν σε όλους τους προηγούμενους (γραπτούς) διαγωνισμούς,

δ) κατέστη εφικτή η άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων, αντί τις αναμονής δύο, τριών ή τεσσάρων μηνών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και επειδή μέσα στο επόμενο διάστημα πρέπει να εκδοθεί η προκήρυξη του Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2022

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

– Να ζητηθεί άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για επανάληψη – επέκταση της ρύθμισης του άρθρου 235 (Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων) του Ν. 4798/2021 για την Α’ και Β’ εξεταστική περίοδο 2022.

Παρακαλούμε για την έγκριση της παρούσας εισήγησης.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΠ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠ. ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ