Δημοσίευση του «Προγραμματικού Πλαισίου για μια Νέα Εκπροσώπηση 2021-2025»

Ολοκληρώνοντας τη διαβούλευση επί των πορισμάτων του «Διαλόγου» και μετά από εξαντλητική μελέτη όλων των επιμέρους θεμάτων, είμαστε σήμερα στην πολύ ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το «Προγραμματικό Πλαίσιο για μια Νέα Εκπροσώπηση» για την τετραετία 2021-2025.

Όπως σε όλη τη μέχρι τώρα πορεία μας, αποφύγαμε τις ανέξοδες «μαξιμαλιστικές» υποσχέσεις, καταγράφοντας συνοπτικά μόνο όσα ειλικρινά πιστεύουμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε και να κάνουμε πράξη.

Γιατί, σε αντίθεση με ό,τι συνηθίζεται στις προεκλογικές περιόδους, εμάς δεν μας ενδιαφέρει να εντυπωσιάσουμε στα λόγια… Καλύτερα να πούμε λιγότερα και αν μας δώσετε την ευκαιρία και το επιτρέψουν και οι συνθήκες να κάνουμε (πολύ) περισσότερα!

Με την πεποίθηση ότι η ανάκτηση του κύρους και της αξιοπρέπειας του Δικηγόρου, του Συλλόγου και της Δικαιοσύνης είναι μια διαρκής διαδικασία, που προϋποθέτει πάνω απ’ όλα σοβαρότητα και υπευθυνότητα – και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά από τις εκλογές.

Παραμένουμε πάντα σε διαρκή επικοινωνία.

Συναδελφικά,

Νέα Εκπροσώπηση – Έμπρακτα δίπλα στο Δικηγόρο
#ne2021 #alexandrosmantzoutsos