Ευάγγελος Μιλιλής, Το νέο νομικό πλαίσιο της συνεπιμέλειας στην πράξη

Στο παρακάτω πόνημα που επιμελήθηκε ο υποψήφιος Σύμβουλος του συνδυασμού μας, Ευάγγελος Μιλιλής, παρουσιάζει το νέο νομικό πλαίσιο της συνεπιμέλειας, όπως έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται στην πράξη.

Διατίθεται ελεύθερα, προς χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο:

Ευάγγελος Μιλιλής, Το νέο νομικό πλαίσιο της συνεπιμέλειας στην πράξη

Τον ευχαριστούμε θερμά!