ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού – Απόδοση ΑΦΜ φυσικών προσώπων από οποιαδήποτε ΔΟΥ & Ηλεκτρονικά (myAADElive)

Αθήνα, 11.10.2022

Σε συνέχεια των προβλημάτων που είχαν προκύψει στην εξυπηρέτηση συναδέλφων στη ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού (πολύωρες αναμονές υπό συνθήκες που προσβάλλουν το δικηγορικό λειτούργημα), ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, επικοινώνησε με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργο Πιτσιλή, ο οποίος εν συνεχεία εξέδωσε την υπ’ αρ. Α. 1134 (ΦΕΚ Β΄ 5241/10-10-2022) σχετική απόφαση, που ορίζει μεταξύ άλλων τα εξής:

α) Αναφορικά με τη διαδικασία της απόδοσης ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα, κατοίκους ημεδαπής ή αλλοδαπής, η υποβολή της σχετικής δήλωσης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε ΔΟY. Αν η ΔΟΥ στην οποία υποβάλλεται το αίτημα διαφέρει από τη ΔΟΥ της χωρικής αρμοδιότητας στην οποία υπάγεται το φυσικό πρόσωπο βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του, τότε η πρώτη αποδίδει ΑΦΜ για λογαριασμό της αρμόδιας ΔΟΥ του φορολογούμενου.

β) Ειδικά για τις περιπτώσεις συναλλαγής με πληρεξούσιο δικηγόρο για λογαριασμό εντολέα του, δεν απαιτείται εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος , αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο δικηγόρου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ωστόσο θα επιδεικνύεται και θα υποβάλλεται αντίγραφο της δικηγορικής ταυτότητας.

Συγχρόνως, μετά από συνεννόηση του Αντιπροέδρου του ΔΣΑ, Αλέξανδρου Μαντζούτσου, με τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και την ΑΑΔΕ, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι για την απόδοση ΑΦΜ και Κλειδάριθμου Φυσικού Προσώπου δεν χρειάζεται φυσική παρουσία στη ΔΟΥ.

Αυτά μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά, κλείνοντας ραντεβού για βιντεοκλήση με υπάλληλο μέσω της υπηρεσίας «myAADElive»:
– είτε από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ: https://www.aade.gr/myaadelive-1, όπου αναφέρονται σχετικές οδηγίες καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά,
– είτε από την ψηφιακή πύλη Gov.gr: https://myaadelive.gov.gr/dsae2/govdesk/faces/pages/mainmenu/init.xhtml

Επισυνάπτονται η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και ο Οδηγός για τη χρήση της υπηρεσίας «myAADElive».