Ι. Μιχαλίτσης – Ελ. Παλιούρα, Οδηγός για Σωματεία και Εταιρείες

Οι υποψήφιοι Σύμβουλοι του συνδυασμού μας, Ιωάννης Μιχαλίτσης και Ελένη Παλιούρα, επιμελήθηκαν τα παρακάτω πονήματα σχετικά με την ίδρυση και το καταστατικό συλλόγων, τα θρησκευτικά σωματεία, τα αθλητικά σωματεία, τις ΙΚΕ και το εμπορικό σήμα.

Μπορείτε να τα κατεβάσετε κάνοντας κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους:

Ι. Μιχαλίτσης – Ελ. Παλιούρα, Οδηγός για Σωματεία και Εταιρείες- Εισαγωγή στη Νομική Προσωπικότητα

Ι. Μιχαλίτσης – Ελ. Παλιούρα, Οδηγός για Σωματεία και Εταιρείες – Θρησκευτικά Σωματεία και Θρησκευτική Νομική Προσωπικότητα

Ι. Μιχαλίτσης – Ελ. Παλιούρα, Οδηγός για Σωματεία και Εταιρείες – Χρήσιμος Οδηγός για ΙΚΕ

Τους ευχαριστούμε θερμά!