Γεράσιμος Πλαμαντούρας

Αποφοίτησα από την Νομική Σχολή του ΔΠΘ το  2019 και πραγματοποίησα την άσκηση μου σε δικηγορικό γραφείο των Αθηνών και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,  ενώ διορίστηκα Δικηγόρος Αθηνών τον Αύγουστο του 2021.

Το προηγούμενο  έτος φοίτησα ως μεταπτυχιακός φοιτητής στη νομική ΕΚΠΑ στο ΠΜΣ «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο – Master 2 Droit Public spécialisé».

Ήδη από τα φοιτητικά χρόνια ήμουν εκπρόσωπος του Φοιτητικού Συλλόγου, συμβάλλοντας, σε συνεργασία με τους συμφοιτητές  μου, στην αναβάθμιση της  Σχολή μας.

Με τον ίδιο ενθουσιασμό και όρεξη αποφάσισα να συνδράμω στην προσπάθεια του Αλέξανδρου Μαντζούτσου να συνδιαμορφώσουμε μέσω της «Νέας Εκπροσώπησης – Έμπρακτα δίπλα στο Δικηγόρο» τις νέες βάσεις για την αναβάθμιση του Συλλόγου μας. 

Προτεραιότητα μας θα είναι η επίλυση των καθημερινών ζητημάτων που απασχολούν το Σώμα και η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δικηγορικού Συλλόγου.

Επιστροφή στους υποψηφίους