Δημοσίευση των πορισμάτων του «Διαλόγου για μια Νέα Εκπροσώπηση»

Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και η -ένθεν κακείθεν- διαχείρισή τους «θύμισαν» δυστυχώς σε όλους μας πόσο πολύ έχουμε ανάγκη μια Νέα Εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα της Δικηγορίας και της Δικαιοσύνης.

Αυτό άλλωστε προέκυψε και από την επεξεργασία των πορισμάτων των -προφορικών, γραπτών και διαδικτυακών- συζητήσεων που διεξήχθησαν τους τελευταίους πέντε μήνες με περίπου 2.500 συναδέλφους.

Μέσα από 35 ερωτήσεις – απαντήσεις προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε τα κυριότερα ζητήματα που τέθηκαν από την πλειονότητα των συναδέλφων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν κρατήσαμε να δούμε στην πράξη και όλα τα επιμέρους θέματα που έθεσε κάθε συνάδελφος χωριστά.

Ο «Διάλογος για μια Νέα Εκπροσώπηση»:

α) τίθεται από σήμερα και για τρεις εβδομάδες σε δημόσια διαβούλευση, ώστε αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων συναδέλφων, να καταρτιστεί το «Προγραμματικό Πλαίσιο για μια Νέα Εκπροσώπηση» για την τετραετία 2021-2025.

β) διατίθεται ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα μας: https://ne2021.gr/dialogos/, καθώς και σε έντυπη μορφή, στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Παρακαλείστε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και βεβαίως τις διαφωνίες σας στο e-mail του συνδυασμού μας: info@ne2021.gr

Με την ευχή η προσπάθειά μας να εκφράσει και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες ολόκληρου του δικηγορικού σώματος.

Πάντα στη διάθεσή σας!

Συναδελφικά,

Νέα Εκπροσώπηση – Έμπρακτα δίπλα στο Δικηγόρο
#ne2021 #alexandrosmantzoutsos